Čo je sebariadené vzdelávanie a ako sme sa k nemu dostali?

Začalo to prvým tehotenstvom, po opadnutí eufórie z plánovaného otehotnenia sme sa zamysleli a položili si otázku, ako budeme vlastne fungovať v našej novo vznikajúcej rodine?

Na naše zamestnania sme sa pripravovali niekoľko rokov, prešli si množstvom literatúry, tak prečo si neprečítať niečo o vzťahoch, výchove a vzdelávaní? Dovtedy sme nad inými možnosťami, ako to, že naše dieťa bude chodiť do štátnej škôlky a školy, nezamýšľali. Ale ...

Prešli sme si teda niekoľko kníh a zdrojov, z ktorých nás najviac oslovili Naomi Aldort, 4 dohody, Summerhill či Svoboda učení. Nakoniec sme došli k presvedčeniu, že súčasný predškolský a školský systém nám nevyhovuje.

Základné hodnoty, na ktorých stojí naše presvedčenie:

  • Veríme, že deti sú od prírody zvedavé a učenlivé bytosti a nikto ich k učeniu nemusí nútiť. Učenie prebieha nepretržite, často spontánne a nevedome, na základe vnútornej motivácie.
  • Chceme, aby deti využívali svoj čas na, pre nich, podstatné veci a rozvíjali sa v tom, čo ich práve zaujíma. Lebo opak tohto stavu zabíja chuť učiť sa.
  • Dôverujeme schopnostiam dieťaťa, nechávame ho slobodne rozhodovať sa.
  • Veríme v slobodu a v hranice. Sloboda, ale nie svojvôla.
  • Veríme v silu skupiny, ale aj v individualizmus. Sme spoločenské tvory a žijeme v menších, či väčších komunitách. Vytvorme preto priestor pre deti, aby sa mohli stretávať s ostatnými a dajme im možnosť byť nielen súčasťou komunity, ale aj riadnym členom, to znamená, aby mali možnosť vytvárať pravidlá a niesť si zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Na základe týchto poznatkov sme sa rozhodli po vzore Summerhill, Sudbury Valley, Svetoškola založiť v Nitre klub pre deti na individuálnom vzdelávaní, ktorého základnou filozofiou je seberiadené vzdelávanie- Slobodné demokratické vzdelávanie.

 

Slobodné demokratické vzdelávanie

  • je založené na skutočnosti, že učenie a škola by sa mala v hlavnom rade prispôsobovať dieťaťu, nie aby sa dieťa muselo prispôsobovať školskému systému a očakávaniu učiteľov či rodičov. Filozofia demokratického vzdelávania je založená na poznatku, že spolurozhodovaním o pravidlách fungovania školy sa mladí ľudia učia prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, učia sa diskutovať, argumentovať a vyjednávať. To sú kompetencie dôležité pre život, ktoré sa väčšinou v súčasnom školskom systéme nezískavajú.
  • od bežného individuálneho vzdelávania sa slobodné vzdelávanie líši v tom, že sa nejde podľa učebných osnov. Tento typ vzdelávania sa zakladá na viere, že ľudia (a deti sú tiež ľudia:-)) sú od prírody zvedavé a učenlivé bytosti a nikto ich k učeniu nemusí nútiť. Učenie prebieha nepretržite, často spontánne a nevedome, na základe vnútornej motivácie. Dieťa si teda samo určuje, čo, v akej miere a kedy sa bude učiť. Tento proces si vyžaduje veľkú dôveru v schopnosti dieťaťa, nezaťaženú našimi očakávaniami či tlakom okolia.
  • vo svete fungujú školy, založené na tomto modele, desiatky rokov (Summerhill /UK, Sudbury valley school / USA, školy typu Sudbury valley po celom svete, Svetoškola / SK)

 

Hlavné piliere

Sloboda - členovia komunity majú slobodu robiť to, čo chcú, pokiaľ nespôsobujú škodu iným ľuďom. Jednotlivec rozhoduje o sebe samom, jedná na základe svojej vôle a nesie za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Sprievodcovia sú deťom v tomto procese nablízku, poskytujú im emocionálnu oporu a upozorňujú na možné dôsledky.

Demokracia - deti i dospelí sa podieľajú rovným dielom na rozhodovaní v oblasti riadenia školy- spoločne formulujú pravidlá súžitia, ovplyvňujú určité časti rozpočtu, rozhodujú o prijímaní nových členov, definujú priebeh a obsah výuky, vzhľad a funkciu priestorov školy...

Vekovo zmiešané skupiny - deti rôzneho veku fungujú spolu s tútormi, rodičmi či inými dospelými, čím sa podporujú ich sociálne zručnosti a fungovanie v komunite. Mladšie deti sa prirodzene učia od starších, staršie si zase upevňujú svoje vedomosti, učia sa trpezlivosti a starostlivosti o mladších členov.

Sprievodca/ tútor - by mal byť niekto, kto deti sprevádza, rešpektuje ich, odpovedá na otázky, podporuje komunikáciu a podnecuje k premýšľaniu. Dospelý by mal fungovať ako helpdesk pripravený čakať kým dieťa prejaví záujem a podporiť vnútornú motiváciu.

Prostredie - deti sa učia najlepšie, ak sú v prostredí, ktoré je dostatočne rôznorodé, podnetné, v ktorom majú slobodu nasledovať svoje záujmy a v ktorom sa cítia bezpečne. Miesto, kde budú môcť v rámci svojich možností skúmať a čerpať nové informácie. Našou úlohou je im takéto prostredie zabezpečiť.

Individualizmus a špecifické nadanie - každý človek sa rodí s unikátnym talentom a predpokladom vynikať v určitej oblasti. Dieťa v demokratickej škole sa môže neobmedzene venovať svojim záujmom, má dostatok času na sebapoznanie, môže teda svoj dar odhaliť a pracovať na ňom. Za merítko úspechu považujeme vnútorný pocit šťastia, nezáleží na tom, v akej sfére života jedinec nájde uplatnenie.

Emocionálne zdravie - je potrebné, aby sa deti naučili dôverovať hlavne sami sebe, aby dokázali isto a ohľaduplne povedať svoj názor a, v neposlednom rade, aby vedeli svoj názor obhájiť, bez pocitov hnevu či viny.

Inšpirácie

Knihy

Jana Nováčková a kol., Respektovat a být respektovaný
M.B. Rosenberg, Nenásilná komunikace
Naomi Aldort, Vychovávame deti a rastieme s nimi
A.S. Neill, Summerhill
Peter Gray, Svoboda učení
Jean Liedloff, Koncept kontinua
Don Miguel Ruiz, Štyri dohody
...

Weby:

www.slobodnaskola.sk – naša budúca kmeňová škola
www.domacaskola.sk
www.svobodauceni.cz
www.asociacesds.cz – asociácia slobodných demokratických škôl v ČR
www.donumfelix.cz

YouTube kanály:

 

 

Viac informácii o nás nájdete aj na Facebook stránke Edu Nature