Kontakt

Názov občianskeho združenia: EDU NATURE
Poštové sídlo: Akademická 1206/8, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50650033
IBAN: SK 7883 3000 0000 0023 0115 4133
Dátum vzniku: 22.12.2016

 

Kontaktná osoba
Andrej Felix
+421905364786