Naše aktivity

Hlavnou aktivitou združenia EDU NATURE je denný klub ÚĽ pre deti v predškolskom veku, či na domácom vzdelávaní. Klub je postavený na demokratických princípoch typu SummerHill, Sudbury, Svetoškola - Trnava, Naomi Aldort. Viac o filozofii, ktorou sa snažíme klub viesť nájdete tu. Zázemie klubu sme si vybudovali svojpomocne na Hideparku v Nitre počas roka 2017.

Okrem klubu, počas leta organizujeme na Hideparku rôzne podujatia:

Barefoot festival - festival o zdravej chôdzi

Do klubu prijímame nových členov, viac info vám poskytne Andrej