Plány na rok 2018

Výhľadovo od septembra 2018 plánujeme v Nitre v priestoroch Hideparku otvoriť súkromný komunitný denný klub pre deti na domácom vzdelávaní, postavený na demokratických princípoch typu Summerhill, Sudbury, Svetoškola, Naomi Aldort. Komunitný klub vzniká z iniciatívy nás – rodičov, pretože sme chceli vytvoriť pre naše deti priestor, kde by mohli slobodne a zdravo rásť. A tak sme najskôr založili Komunitný klub Úľ, aby sme neskôr pokračovali prípravou vzniku komunitného denného klubu doma vzdelávaných detí. Chceme byť priestorom a platformou pre deti na domácom vzdelávaní z Nitry a okolia, ktoré chcú v spoločnej dôvere a radostnom prostredí spolu s komunitou svojich rodičov nájsť svoje skutočné JA a stať sa tak slobodnými a pravdivými ľuďmi. Činnosť, ktorá nám prináša radosť, v nás vzbudzuje túžbu dozvedieť sa viac, naučiť sa viac. Všetky naše aktivity zastrešuje občianske združenie EDU NATURE.

Do klubu príjmame nových členov, viac info vám poskytne Andrej